Soutěž o návrh: Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Ukončeno (v archivu)
Soutěž byla ukončena.
DBID: 193
Systémové číslo: P20V00000026
Evidenční číslo zadavatele: A736
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.06.2020
Žádost o účast podat do: 31.07.2020 23:59
Návrh podat do: 15.12.2020 17:00

Název a popis předmětu

 • Název: Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada

Stručný popis předmětu:
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel jednat o zadání následných zakázek dle příslušné kapitoly Soutěžních podmínek.

Předmětem soutěže bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:
- které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,
- vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,
- které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost, v odůvodněných případech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastavěné území a přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chabařovice, který v 70 letech minulého století násilně vyrval území krajině a lidem, kteří v ní žili. Dnes je území navraceno zpět krajině i obyvatelům okolních sídel.

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako kombinovaná krajinářsko-urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. Vzhledem k záměru zadavatele zadat v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění následnou zakázku se soutěž vyhlašuje jako soutěž o návrh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
Hrbovická 2
40339 Chlumec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě soutěže