Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb a papírenského zboží v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.12.2020 12.01.2021 09:30
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.12.2020 19.01.2021 09:00
Oprava střechy buldozerové haly SO 236
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2020 20.01.2021 09:00
Poskytnutí právních služeb pro PKÚ, s.p. v roce 2021 - nesporná agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 18.12.2020 09:00
Poskytnutí právních služeb pro PKÚ, s.p. v roce 2021 - sporná agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 18.12.2020 09:00
Dodávka úklidových, čistících, mycích a hygienických prostředků v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 16.12.2020 10:00
Laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody – průzkum – kaliště v okolí SEZ po těžbě ropy a zemního plynu mimo CHOPAV
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 10.12.2020 09:00
Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně
podlimitní Hodnocení 27.11.2020 16.12.2020 09:00
Stabilizace klenby starého důlního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 02.12.2020 09:00
Likvidace elektrického vedení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 27.11.2020 10:00
Teplovodní solární panely
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 23.11.2020 09:00
Revitalizace budovy ZBZS Odolov - rekonstrukce střechy a omítky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 23.11.2020 09:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění motorových vozidel a skupinové úrazové pojištění osob
nadlimitní Zadáno 20.10.2020 24.11.2020 09:00
Rekonstrukce strojovny na garážové stání
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 02.11.2020 09:00
Opravy příkopů JCH
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 27.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››