Veřejná zakázka: Komunikace na plochách pro rekreační využití (PD)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 342
Systémové číslo: P21V00000081
Evidenční číslo zadavatele: A693
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 22.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikace na plochách pro rekreační využití (PD)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace (dále jen “PD“) k vybudování nové asfaltové komunikace v lokalitě jezera Milada v trase stávajících hospodárnic, účelových komunikací propojujících parkoviště u pláže Trmice, parkoviště 5. května a asfaltovou komunikaci v severní části jezera.
Součástí předmětu plnění VZ je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, a rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými
a právnickými osobami.
Součástí VZ je zajištění veškerých dokladů a podkladů potřebných pro vydání společného stavebního povolení pro realizaci projektované stavby. Nedílnou součástí PD bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky