Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 11.05.2021 09:00
Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 28.04.2021 09:00
Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - kolový traktor s čelním nakladačem
podlimitní Vyhodnoceno 11.03.2021 30.03.2021 09:00
Dodávka cementojílové směsi
nadlimitní Vyhodnoceno 03.03.2021 09.04.2021 09:00
Cesta do Suché - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 24.02.2021 22.03.2021 09:00
Oprava střechy buldozerové haly SO 236
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.12.2020 20.01.2021 09:00
Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně
podlimitní Vyhodnoceno 27.11.2020 16.12.2020 09:00
Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
nadlimitní Hodnocení 04.06.2020 15.12.2020 17:00
všechny zakázky