Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky - 2. pololetí roku 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 13.10.2020 09:00
Hardware pro Disaster Recovery Test
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2020 29.09.2020 09:00
Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH
podlimitní Hodnocení 17.08.2020 18.09.2020 09:00
Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)
podlimitní Hodnocení 17.08.2020 24.09.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly
podlimitní Hodnocení 07.08.2020 26.08.2020 09:00
Generální dozor - Opravy rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří
podlimitní Hodnocení 15.07.2020 11.08.2020 10:00
Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří
podlimitní Hodnocení 07.07.2020 11.08.2020 09:00
Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
nadlimitní Příjem návrhů 04.06.2020 30.11.2020 17:00
Elektronický systém spisové služby a DMS
podlimitní Vyhodnoceno 22.05.2020 15.07.2020 11:00
všechny zakázky