Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Serverové licence pro centrální serverový systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 26.08.2019 09:00
Antivirový a antimalwarový systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 29.08.2019 09:00
Oprava světlíku a prosklených stěn ústředního skladu (hala Kondor)
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2019 16.08.2019 09:30
Rekonstrukce části přízemí objektu SO 239 - kancelářské prostory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2019 23.08.2019 09:00
Technická příprava zadávacího řízení na pořízení DMS systému a podpora v průběhu implementace vybraného DMS systému v podmínkách zadavatele
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 19.08.2019 10:00
Telekomunikační služby
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 21.08.2019 10:00
Komunikace u příkopu K
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2019 25.07.2019 09:00
Demolice objektů v areálu Úpravny uhlí Komořany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2019 17.07.2019 09:30
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily (M1 + M1G)
podlimitní Hodnocení 27.06.2019 23.07.2019 09:00
Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - stavební stroj
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 17.07.2019 09:00
Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2019 17.04.2019 09:00
všechny zakázky