Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb a papírenského zboží v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.12.2020 12.01.2021 09:30
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.12.2020 19.01.2021 09:00
Oprava střechy buldozerové haly SO 236
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2020 20.01.2021 09:00
Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně
podlimitní Hodnocení 27.11.2020 16.12.2020 09:00
Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
nadlimitní Hodnocení 04.06.2020 15.12.2020 17:00
všechny zakázky