Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava železobetonových průvlaků ve 3. podlaží budovy Prádlo na Úpravně uhlí Komořany - 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 30.01.2020 09:00
Monitoring - akumulace vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2019 20.01.2020 09:00
Auditorská činnost pro palivový kombinát Ústí, s. p. na období 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2019 10.01.2020 09:00
Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska Kohinoor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2019 16.01.2020 09:00
Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.12.2019 15.01.2020 09:00
Přelivový vrt PV12
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2019 10.12.2019 09:00
Prvky počítačové sítě PKÚ, s. p.
nadlimitní Vyhodnoceno 21.11.2019 07.01.2020 09:00
Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na rekultivovaných plochách
podlimitní Vyhodnoceno 22.10.2019 14.11.2019 09:00
Sektor VIII - etapa III
nadlimitní Hodnocení 16.10.2019 13.01.2020 11:00
všechny zakázky