Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce oplocení v areálu střediska Kohinoor (vrátnice)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 30.10.2019 09:00
Sektor VIII - etapa III
nadlimitní Prokazování kvalifikace 16.10.2019 19.11.2019 10:00
Oprava oken a dveří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2019 16.10.2019 09:00
Přelivový vrt PV12
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2019 18.10.2019 09:00
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily (M1 + M1G) - 4. část
podlimitní Příjem nabídek 01.10.2019 23.10.2019 09:00
Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací
podlimitní Hodnocení 06.09.2019 08.10.2019 09:00
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 22.08.2019 13.09.2019 09:00
Telekomunikační služby
nadlimitní Vyhodnoceno 08.07.2019 21.08.2019 10:00
všechny zakázky