Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava potrubí přivaděče z PVN - rekonstrukce a oprava kalníku č. 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2019 24.04.2019 09:00
Výstavba vrtné monitorovací sítě v centrální části Mostecké pánve (VODAMIN II)
podlimitní Příjem nabídek 02.04.2019 14.05.2019 09:00
Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 15.04.2019 09:30
Doplnění licencí v Multilicenčním programu Office
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2019 03.04.2019 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2019 29.03.2019 09:00
Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta
podlimitní Hodnocení 14.03.2019 17.04.2019 09:00
Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí roku 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2019 21.03.2019 09:00
všechny zakázky