Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 22.07.2020 09:00
Elektronický systém spisové služby a DMS
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 15.07.2020 11:00
Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2020 08.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016