Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 11.05.2021 09:00
Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 28.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016