Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)
small-scale public contract Receipt of tenders 10.09.2021 24.09.2021 09:00
Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum
below-the-threshold Receipt of tenders 09.09.2021 05.10.2021 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016