Public contract: Komunikace na plochách pro rekreační využití (PD)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 342
System number: P21V00000081
Contracting authority registration number: A693
Date of commence: 08.10.2021
Tender submit to: 22.10.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Komunikace na plochách pro rekreační využití (PD)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace (dále jen “PD“) k vybudování nové asfaltové komunikace v lokalitě jezera Milada v trase stávajících hospodárnic, účelových komunikací propojujících parkoviště u pláže Trmice, parkoviště 5. května a asfaltovou komunikaci v severní části jezera.
Součástí předmětu plnění VZ je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, a rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými
a právnickými osobami.
Součástí VZ je zajištění veškerých dokladů a podkladů potřebných pro vydání společného stavebního povolení pro realizaci projektované stavby. Nedílnou součástí PD bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR uzavřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance