Veřejná zakázka: Dobudování dopravní infrastruktury - jezero Milada (PD)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 341
Systémové číslo: P21V00000080
Evidenční číslo zadavatele: A843 + A844
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 22.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dobudování dopravní infrastruktury - jezero Milada (PD)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace (dále jen “PD“) k vybudování nových cest pro návštěvníky jezera Milada, které vhodně doplní stávající cestní síť. Cesty budou sloužit také pro obsluhu a údržbu lokality. Rozmístění a propojení cest je v souladu s vybraným architektonickým návrhem. Cesty budou sloužit k propojení příbřežní komunikace a pláží s odstavnými plochami a dalšími výše položenými stávajícími komunikacemi. V oblasti hlavní pláže bude doplněna chybějící obslužná komunikace. Povrch cest bude řešen jako mlatový, případně zpevněný v závislosti na terénních poměrech.
Součástí předmětu plnění VZ je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, a rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami.
Součástí VZ je zajištění veškerých dokladů a podkladů potřebných pro vydání společného stavebního povolení pro realizaci projektované stavby. Nedílnou součástí PD bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky