Veřejná zakázka: Technická příprava zadávacího řízení na pořízení DMS systému a podpora v průběhu implementace vybraného DMS systému v podmínkách zadavatele

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P19V00000056
Evidenční číslo zadavatele: A750
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická příprava zadávacího řízení na pořízení DMS systému a podpora v průběhu implementace vybraného DMS systému v podmínkách zadavatele
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou následující činnosti:
1. Příprava zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „Pořízení DMS systému – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů“, jejímž předmětem je dodání a implementace nového informačního systému DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů, který bude splňovat požadavky Zadavatele pro moderní systém pro tvorbu, správu, oběh a uložení digitálních dokumentů, včetně zajištění budoucí provozní podpory a rozvoje tohoto systému.
2. Poradenství v průběhu zadávacího řízení na dodávku DMS systému.
3. Poradenství a podpora v průběhu implementace DMS systému v podmínkách Zadavatele.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a závazném textu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky