Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy (PD)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 346
Systémové číslo: P21V00000085
Evidenční číslo zadavatele: A956 + A957
Datum zahájení: 21.10.2021
Nabídku podat do: 09.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy (PD)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro provedení stavby (dále jen “PD“) na snížení energetické náročnosti vícepodlažní administrativní budovy Zadavatele (dále jen „budovy“) stojící na pozemku p. č. 214/23 v k. ú. Hrbovice v areálu Zadavatele.
Zpracovávaná PD bude řešit zateplení fasády a ploché střechy budovy, provedení vyzdívky a výplně otvorů a prosklených stěn spodního patra budovy, bezbariérový hlavní vstup do budovy a na fotobuňku ovládané hlavní hliníkové dveře. Nad rámec projektové studie bude PD řešit opravy všech atik spodního patra budovy. PD nebude řešit, jak je uvedeno v projektové studii, instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu objektu kotelny a LED svítidel do vnitřních a venkovních prostorů a instalaci regulačních prvků vytápění.
Podkladem pro projekční činnost je projektová studie s názvem: „Snížení energetické náročnosti - Palivový kombinát Ústí“ zpracovaná v červnu 2021 Ing. pavlem Kučou, IČ: 88188256, viz příloha č. 1 Výzvy.
Součástí předmětu VZ je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, a rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými
a právnickými osobami, a dále zajištění veškerých dokladů a podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
Nedílnou součástí předmětu VZ je také výkon autorizovaného dozoru v rámci realizace stavby, bližší vymezení činnosti autorského dozoru je uvedeno v příloze Výzvy (příloha č. 3 Výzvy - Obchodní a platební podmínky).
Bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách, zejména příloze č. 1 a č. 3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky