Public contract: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy (PD)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 346
System number: P21V00000085
Contracting authority registration number: A956 + A957
Date of commence: 21.10.2021
Tender submit to: 09.11.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy (PD)
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro provedení stavby (dále jen “PD“) na snížení energetické náročnosti vícepodlažní administrativní budovy Zadavatele (dále jen „budovy“) stojící na pozemku p. č. 214/23 v k. ú. Hrbovice v areálu Zadavatele.
Zpracovávaná PD bude řešit zateplení fasády a ploché střechy budovy, provedení vyzdívky a výplně otvorů a prosklených stěn spodního patra budovy, bezbariérový hlavní vstup do budovy a na fotobuňku ovládané hlavní hliníkové dveře. Nad rámec projektové studie bude PD řešit opravy všech atik spodního patra budovy. PD nebude řešit, jak je uvedeno v projektové studii, instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu objektu kotelny a LED svítidel do vnitřních a venkovních prostorů a instalaci regulačních prvků vytápění.
Podkladem pro projekční činnost je projektová studie s názvem: „Snížení energetické náročnosti - Palivový kombinát Ústí“ zpracovaná v červnu 2021 Ing. pavlem Kučou, IČ: 88188256, viz příloha č. 1 Výzvy.
Součástí předmětu VZ je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, a rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými
a právnickými osobami, a dále zajištění veškerých dokladů a podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.
Nedílnou součástí předmětu VZ je také výkon autorizovaného dozoru v rámci realizace stavby, bližší vymezení činnosti autorského dozoru je uvedeno v příloze Výzvy (příloha č. 3 Výzvy - Obchodní a platební podmínky).
Bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách, zejména příloze č. 1 a č. 3.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR uzavřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance