Design contest: Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada

Information about design contest

design contest phase Terminated (archived)
Contest was terminated.
DBID: 193
System number: P20V00000026
Contracting authority registration number: A736
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 04.06.2020
Time limit for requests to participate: 31.07.2020 23:59
Design submit to: 15.12.2020 17:00

Title and subject description

 • Title: Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada

Brief subject description:
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel jednat o zadání následných zakázek dle příslušné kapitoly Soutěžních podmínek.

Předmětem soutěže bude nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:
- které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,
- vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím, vybavením, místo, které zvýší kvalitu života obyvatel okolních sídel a bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,
- které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost, v odůvodněných případech i plochy pro bydlení, naváže na jejich zastavěné území a přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Jezero Milada a jeho okolí vzniklo rekultivací bývalého povrchového dolu Chabařovice, který v 70 letech minulého století násilně vyrval území krajině a lidem, kteří v ní žili. Dnes je území navraceno zpět krajině i obyvatelům okolních sídel.

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako kombinovaná krajinářsko-urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. Vzhledem k záměru zadavatele zadat v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění následnou zakázku se soutěž vyhlašuje jako soutěž o návrh.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: restricted design contest
 • Regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Designs or requests to participate submit to:
Hrbovická 2
40339 Chlumec

Contact

Subject items

Procurement documents - contest conditions

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Design contest performance