Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
Odesílatel Kateřina Kolací
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2020 13:42:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení soutěžních podmínek č. 1 (Explanation of competition terms No.1)


Přílohy
- Milada_vysvetleni_1.pdf (84.14 KB)