Veřejná zakázka: Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 356
Systémové číslo: P21V00000095
Evidenční číslo zadavatele: PP
Datum zahájení: 10.12.2021
Nabídku podat do: 28.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů.
Cílem požadovaného řešení je především zvýšení obecných znalostí zaměstnanců v oblasti rizik a pravidel chovávání při používání výpočetní techniky. Zvýšením povědomí zaměstnanců o nebezpečích při pohybu v kyberprostoru Zadavatel hodlá dosáhnout eliminaci rizik, která ohrožují základní bezpečnost systémů používaných v rámci podniku. Forma e-learningového školícího systému je zvolena právě z hlediska optimalizace, jejíž cílem není zahltit uživatele informacemi, ale nenásilnou formou je seznamovat s riziky, která mohou podniku jejich činností vzniknout.
Sestavení systémového kompletu předpokládá následující součinnosti (plnění předmětu VZ ve třech etapách A, B, C):
Etapa A
Dodavatelská část:
- dodávka software (pokud je relevantní),
- dodávka potřebného počtu licencí (pokud je relevantní).
Technická část:
- zprovoznění systému školení,
- nastavení přístupů uživatelů do systému.
Iniciační část:
- výběr vhodného formátu školení,
- sestavení plánu školení a testů,
- nastavení rozsahu a termínů pro absolvování školení,
- sestavení oblastí školení s výběrem témat školení,
- tvorba jednotlivých částí školících úrovní a testů,
- sestavení plánu ověřovacích testů nutných pro plné ověření znalostí.
Etapa B
Realizační část:
- školení zaměstnanců IT oddělení k obsluze systému školení a tvorbě, nebo úpravě oblastí,
- testování nastavení školícího systému,
- spuštění školícího systému - uživatelská školení,
- nastavení opakování testování, případně vynucení opakování neúspěšných testů,
- vyhodnocení testů.
Etapa C
Závěrečná část:
- ostrý test chování uživatelů,
- phishingová kampaň,
- náhodná simulace podvržených URL adres, Hoaxy, šíření falešných a poplašných zpráv apod.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky