Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů
Odesílatel Marcela Jančová
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2021 10:07:16
Předmět I. Vysvětlení zadávacích podmínek

I. Vysvětlení zadávacích podmínek, č. j. 2021/14963/PKÚ/OVZ


Přílohy
- I. Vysvětlení zadávacích podpmínek - A.pdf (63.93 KB)