Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů
Odesílatel Marcela Jančová
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 08:54:41
Předmět II. Vysvětlení zadávacích podmínek

II. Vysvětlení zadávacích podmínek, č. j. 2021/15186/PKÚ/OVZ


Přílohy
- II. Vysvětlení zadávacích podpmínek - A.pdf (103.92 KB)