Public contract: Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 356
System number: P21V00000095
Contracting authority registration number: PP
Date of commence: 10.12.2021
Tender submit to: 28.12.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Systém pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému pro školení uživatelů v oblasti zabezpečení IT systémů.
Cílem požadovaného řešení je především zvýšení obecných znalostí zaměstnanců v oblasti rizik a pravidel chovávání při používání výpočetní techniky. Zvýšením povědomí zaměstnanců o nebezpečích při pohybu v kyberprostoru Zadavatel hodlá dosáhnout eliminaci rizik, která ohrožují základní bezpečnost systémů používaných v rámci podniku. Forma e-learningového školícího systému je zvolena právě z hlediska optimalizace, jejíž cílem není zahltit uživatele informacemi, ale nenásilnou formou je seznamovat s riziky, která mohou podniku jejich činností vzniknout.
Sestavení systémového kompletu předpokládá následující součinnosti (plnění předmětu VZ ve třech etapách A, B, C):
Etapa A
Dodavatelská část:
- dodávka software (pokud je relevantní),
- dodávka potřebného počtu licencí (pokud je relevantní).
Technická část:
- zprovoznění systému školení,
- nastavení přístupů uživatelů do systému.
Iniciační část:
- výběr vhodného formátu školení,
- sestavení plánu školení a testů,
- nastavení rozsahu a termínů pro absolvování školení,
- sestavení oblastí školení s výběrem témat školení,
- tvorba jednotlivých částí školících úrovní a testů,
- sestavení plánu ověřovacích testů nutných pro plné ověření znalostí.
Etapa B
Realizační část:
- školení zaměstnanců IT oddělení k obsluze systému školení a tvorbě, nebo úpravě oblastí,
- testování nastavení školícího systému,
- spuštění školícího systému - uživatelská školení,
- nastavení opakování testování, případně vynucení opakování neúspěšných testů,
- vyhodnocení testů.
Etapa C
Závěrečná část:
- ostrý test chování uživatelů,
- phishingová kampaň,
- náhodná simulace podvržených URL adres, Hoaxy, šíření falešných a poplašných zpráv apod.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve Výzvě k podání nabídky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Responsible public procurement

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance