Veřejná zakázka: Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 328
Systémové číslo: P21V00000067
Evidenční číslo zadavatele: A913
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032936
Datum zahájení: 09.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací, potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o tyto práce:
- přípravné práce, rešerše dat,
- terénní vzorkovací práce, hydrogeologické měření na vrtech,
- monitoring kvality podzemních a důlních vod,
- numerické modelování,
- vyhodnocování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky