Public contract: Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 328
System number: P21V00000067
Contracting authority registration number: A913
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-032936
Date of commence: 09.09.2021
Tender submit to: 05.10.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací, potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o tyto práce:
- přípravné práce, rešerše dat,
- terénní vzorkovací práce, hydrogeologické měření na vrtech,
- monitoring kvality podzemních a důlních vod,
- numerické modelování,
- vyhodnocování.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Ústecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance