Veřejná zakázka: Cesta do Suché - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 262
Systémové číslo: P21V00000001
Evidenční číslo zadavatele: A701
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016728
Datum zahájení: 24.02.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cesta do Suché - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce stávajících cest v prostoru jezera Chabařovice (Milada). Stavba bude provedena dle projektové dokumentace specifikované v čl. 2 této ZD. Jedná se o opravu stávající cesty, která je v rámci projektové dokumentace situačně rozdělena na dvě části, a to C1 a C2.
Část C1
Cesta C1 je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace, s šířkou vozovky 3,50 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. V polovině trasy je vlevo, ve směru staničení, navržena výhybna délky 20,00 m. Rozšíření komunikace v prostoru výhybny je o 2,50 m, tj. na konečnou šířku vozovky 6,00 m. Nájezdové klíny výhybny jsou 10,00 m dlouhé. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Délka cesty je 325,698 m.
Cesta C1 je napojena na slepou komunikaci obce Roudníky vedoucí od kostela směrem na východ a vede v klesání až ke křížení se stávajícím trubním propustkem. Od tohoto křížení cesty C1 s propustkem, pokračuje směrem na jihozápad ke komunikaci propojující jezero Milada s obcí Suché část cesty pod označením C2.
Část C2
Cesta C2 je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace bez výhyben, s šířkou vozovky 6,50 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Délka cesty je 410,000 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky