Public contract: Cesta do Suché - I. etapa

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 262
System number: P21V00000001
Contracting authority registration number: A701
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-016728
Date of commence: 24.02.2021
Tender submit to: 22.03.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Cesta do Suché - I. etapa
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce stávajících cest v prostoru jezera Chabařovice (Milada). Stavba bude provedena dle projektové dokumentace specifikované v čl. 2 této ZD. Jedná se o opravu stávající cesty, která je v rámci projektové dokumentace situačně rozdělena na dvě části, a to C1 a C2.
Část C1
Cesta C1 je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace, s šířkou vozovky 3,50 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. V polovině trasy je vlevo, ve směru staničení, navržena výhybna délky 20,00 m. Rozšíření komunikace v prostoru výhybny je o 2,50 m, tj. na konečnou šířku vozovky 6,00 m. Nájezdové klíny výhybny jsou 10,00 m dlouhé. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Délka cesty je 325,698 m.
Cesta C1 je napojena na slepou komunikaci obce Roudníky vedoucí od kostela směrem na východ a vede v klesání až ke křížení se stávajícím trubním propustkem. Od tohoto křížení cesty C1 s propustkem, pokračuje směrem na jihozápad ke komunikaci propojující jezero Milada s obcí Suché část cesty pod označením C2.
Část C2
Cesta C2 je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace bez výhyben, s šířkou vozovky 6,50 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Délka cesty je 410,000 m.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance