Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cesta do Suché - I. etapa
Odesílatel Alena Muláková
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2021 09:23:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

I. Vysvětlení zadávací dokumentace + nový soupis prací s výkazem výměr + změna lhůty pro otevírání nabídek.


Přílohy
- I. Vysvětlení ZD-A701-AČ.pdf (78.43 KB)
- A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava [zadání].xlsx (61.92 KB)