Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cesta do Suché - I. etapa
Odesílatel Alena Muláková
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2021 12:26:41
Předmět II. Vysvětlení zadávací dokumentace

II. Vysvětlení zadávací dokumentace + nový soupis prací s výkazem výměr + změna lhůty pro otevírání nabídek.


Přílohy
- II.vysvětlení ZD AČ.pdf (195.89 KB)
- A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava [zadání] (1).xlsx (52.16 KB)