Veřejná zakázka: Dodávka nábytku pro rok 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 357
Systémové číslo: P21V00000096
Evidenční číslo zadavatele: PP
Datum zahájení: 20.12.2021
Nabídku podat do: 07.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka nábytku pro rok 2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této VZ je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářského nábytku v roce 2022 (dále jen „nábytek“). Zadavatel se zavazuje k odběru nábytku v minimálním rozsahu dle soupisu dodávek (dále jen „garantovaný odběr“) v rozsahu přílohy č. 2 ZD. Ceny stanovené v přiloženém soupisu dodávek budou včetně montáže a budou platné pro rok 2022. Cena dopravy bude kalkulována za 1 km a poté vyúčtována podle skutečnosti (vzdálenost do místa dodání). Detailní popis požadovaného nábytku je uveden v příloze č. 3 ZD.

Pro ostatní kancelářský nábytek z katalogu dodavatele pro rok 2022 bude v rámci podané nabídky předložena Zadavateli sleva v procentech jednotná pro všechny položky ceníku tohoto katalogu.

Ke dni vyhlášení této VZ Zadavatel předpokládá odběr majetku nad garantovaný odběr maximálně ve výši 50 % smluvní ceny za tento garantovaný odběr.

Rámcová dohoda bude uzavřena s dodavatelem, který se umístí jako první v pořadí a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 1 roku. Pro jednotlivé dodávky nábytku budou ze strany Zadavatele vystavovány dílčí objednávky s upřesněním rozsahu dodávky, místa plnění a konkrétním druhem dekoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky