Public contract: Dodávka nábytku pro rok 2022

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 357
System number: P21V00000096
Contracting authority registration number: PP
Date of commence: 20.12.2021
Tender submit to: 07.01.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka nábytku pro rok 2022
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem plnění této VZ je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářského nábytku v roce 2022 (dále jen „nábytek“). Zadavatel se zavazuje k odběru nábytku v minimálním rozsahu dle soupisu dodávek (dále jen „garantovaný odběr“) v rozsahu přílohy č. 2 ZD. Ceny stanovené v přiloženém soupisu dodávek budou včetně montáže a budou platné pro rok 2022. Cena dopravy bude kalkulována za 1 km a poté vyúčtována podle skutečnosti (vzdálenost do místa dodání). Detailní popis požadovaného nábytku je uveden v příloze č. 3 ZD.

Pro ostatní kancelářský nábytek z katalogu dodavatele pro rok 2022 bude v rámci podané nabídky předložena Zadavateli sleva v procentech jednotná pro všechny položky ceníku tohoto katalogu.

Ke dni vyhlášení této VZ Zadavatel předpokládá odběr majetku nad garantovaný odběr maximálně ve výši 50 % smluvní ceny za tento garantovaný odběr.

Rámcová dohoda bude uzavřena s dodavatelem, který se umístí jako první v pořadí a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 1 roku. Pro jednotlivé dodávky nábytku budou ze strany Zadavatele vystavovány dílčí objednávky s upřesněním rozsahu dodávky, místa plnění a konkrétním druhem dekoru.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance