Veřejná zakázka: Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 358
Systémové číslo: P21V00000097
Evidenční číslo zadavatele: A6094
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-047798
Datum zahájení: 20.12.2021
Nabídku podat do: 26.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je provedení inženýrskogeologického průzkumu zájmového území v rozsahu dle níže popsaného projektu geologických prací, s cílem:
- získat informace o geologické stavbě zájmového území, které budou využity pro následné stavebně-technické opatření zabraňující nadměrnému odtoku vody z veslařského areálu,
- vyšetřit hydrogeologický režim a vydatnost v zájmovém území,
- navrhnout doplňkové práce se zřetelem na riziková místa a rizikové faktory v zájmovém území,
- vyhodnotit úroveň hladiny podzemní vody, směru proudění, jejího chemismu a agresivity (zatřídit dle ČSN EN 206),
- zjistit geotechnické vlastností hornin v předpokládané trase podzemní těsnící stěny.
Dodavatel se v rámci realizace předmětu této VZ zavazuje shromáždit a vyhodnotit údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a zhodnotit geomechanické vlastnosti, kterými je možno charakterizovat chování zastižených zemin a hornin. Podrobný popis předmětu plnění je popsán v přiložené zadávací dokumentaci a obchodních a platebních podmínkách (závazném textu smlouvy)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj
 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky