Public contract: Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 358
System number: P21V00000097
Contracting authority registration number: A6094
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-047798
Date of commence: 20.12.2021
Tender submit to: 26.01.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění VZ je provedení inženýrskogeologického průzkumu zájmového území v rozsahu dle níže popsaného projektu geologických prací, s cílem:
- získat informace o geologické stavbě zájmového území, které budou využity pro následné stavebně-technické opatření zabraňující nadměrnému odtoku vody z veslařského areálu,
- vyšetřit hydrogeologický režim a vydatnost v zájmovém území,
- navrhnout doplňkové práce se zřetelem na riziková místa a rizikové faktory v zájmovém území,
- vyhodnotit úroveň hladiny podzemní vody, směru proudění, jejího chemismu a agresivity (zatřídit dle ČSN EN 206),
- zjistit geotechnické vlastností hornin v předpokládané trase podzemní těsnící stěny.
Dodavatel se v rámci realizace předmětu této VZ zavazuje shromáždit a vyhodnotit údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a zhodnotit geomechanické vlastnosti, kterými je možno charakterizovat chování zastižených zemin a hornin. Podrobný popis předmětu plnění je popsán v přiložené zadávací dokumentaci a obchodních a platebních podmínkách (závazném textu smlouvy)

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Litoměřice

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance