Veřejná zakázka: Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - osobní automobily

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 278
Systémové číslo: P21V00000017
Evidenční číslo zadavatele: A425 + A427
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2021
Nabídku podat do: 01.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - osobní automobily
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks automobilů nižší a střední třídy, včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu vozidel, tj. zejména Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz k vozidlu, návod k obsluze a údržbě vozidla, servisní sešit apod. Vozidla budou využívána v rámci podnikového ředitelství či v jednotlivých střediscích Zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ své nabídky na jednu, několik nebo všech pět částí VZ. Na každou část veřejné zakázky bude podána samostatná nabídka:
1. část VZ: 3 ks, osobní automobil kombi, kategorie M1, střední třídy;
2. část VZ: 1 ks, osobní automobil kombi, kategorie M1, střední třídy;
3. část VZ: 1 ks, osobní automobil typu SUV, kategorie M1, střední třídy;
4. část VZ: 4 ks, automobil terénní typu SUV, kategorie M1 nebo N1, nižší třídy;
5. část VZ: 1 ks, osobní automobil kombi víceúčelový, kategorie M1.

Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v Příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu plnění (1. až 5. část VZ), která bude nedílnou součástí kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy