Public contract: Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - osobní automobily

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 278
System number: P21V00000017
Contracting authority registration number: A425 + A427
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 30.04.2021
Tender submit to: 01.06.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - osobní automobily
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks automobilů nižší a střední třídy, včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu vozidel, tj. zejména Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz k vozidlu, návod k obsluze a údržbě vozidla, servisní sešit apod. Vozidla budou využívána v rámci podnikového ředitelství či v jednotlivých střediscích Zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ své nabídky na jednu, několik nebo všech pět částí VZ. Na každou část veřejné zakázky bude podána samostatná nabídka:
1. část VZ: 3 ks, osobní automobil kombi, kategorie M1, střední třídy;
2. část VZ: 1 ks, osobní automobil kombi, kategorie M1, střední třídy;
3. část VZ: 1 ks, osobní automobil typu SUV, kategorie M1, střední třídy;
4. část VZ: 4 ks, automobil terénní typu SUV, kategorie M1 nebo N1, nižší třídy;
5. část VZ: 1 ks, osobní automobil kombi víceúčelový, kategorie M1.

Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v Příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu plnění (1. až 5. část VZ), která bude nedílnou součástí kupní smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • by lots

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses