Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Description: Písemná zpráva zadavatele
Document published on Profile: 13.12.2021 09:51:31

Actual file version

File name: Dokument PDF písemná zpráva A913-AČ.pdf
Size: 485.62 KB
Actual file version: 13.12.2021 09:51:31
MD5 hash: c309bfff72995edfeea81476819b5034
SHA256 hash: e79b1a80ed16305280bdd6ba47a334bbecbbd6b23d036a982872a96432042836

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 13.12.2021 09:51:31 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele other documents - public - písemná zpráva A913-AČ.pdf 485.62 KB