Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Rychlost zpracování PD
Jednotka: den
Popis:
(nepovinné)
Včasnost termínu prvního předání dokončené PD Zadavateli ke kontrole. Délku této doby dodavatel navrhne v podané nabídce a bude vyjádřena celkovým počtem kalendářních dnů.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

338 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět