Veřejná zakázka: Lom Most - Severozápadní svahy, pěstební péče 2021 - 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 285
Systémové číslo: P21V00000024
Evidenční číslo zadavatele: A1274
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-029696
Datum zahájení: 18.05.2021
Nabídku podat do: 04.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lom Most - Severozápadní svahy, pěstební péče 2021 - 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pokračování v provádění pěstební péče na lokalitě „Lom Most - Severozápadní svahy“, která je součástí celého komplexu rekultivací zbytkové jámy a vnitřní výsypky bývalého povrchového lomu Most - Ležáky (dále jen „lom“). Jedná se o rekultivaci pozemků o celkové výměře 55,86 ha v severozápadní části lomu nacházejících se v k. ú. Kopisty, Konobrže a Most I. Rekultivace je kombinací lesnicky založených výsadeb stromů, keřů a trávy na prudkých dílčích svazích (jako protierozní opatření), sečení a rozřezání samovolně vzniklých porostů a jejich ponechání sukcesi, a čištění ploch příkopů komunikací. Pěstební péče bude prováděna v rámci tříletého pěstebního cyklu a je omezena pouze na nezajištěné plochy. Pěstební cyklus bude probíhat v letech 2021 - 2023. V rámci pěstební péče budou realizovány zejména tyto práce: sečení travnatých ploch, vyžínání buřeně ve výsadbách, kontrola a obnova individuální mechanické ochrany dřevin a nátěr sazenic repelentem proti okusu zvěří. Bližší popis veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a zejména v její příloze č. 1 a č. 2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky