Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektů v areálu ČSA - Sdělovací dílna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 04.11.2021 10:00
Navýšení datového prostoru
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 09:00
Pořízení technologie pro videokonference
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2021 27.10.2021 09:00
Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnosti - Monitoring - SHP, důl Centrum
podlimitní Hodnocení 09.09.2021 05.10.2021 10:00
Demolice objektů v areálu Úpravny uhlí Komořany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2021 20.08.2021 10:00
Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p. - víceúčelový užitkový elektromobil (N1) včetně wallboxu
podlimitní Hodnocení 02.08.2021 26.08.2021 09:00
Oprava čerpadla UPA 300 65/10a
podlimitní Hodnocení 01.07.2021 19.08.2021 10:00
všechny zakázky