Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přelivový vrt PV12
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 10.12.2019 09:00
Prvky počítačové sítě PKÚ, s. p.
nadlimitní Příjem nabídek 21.11.2019 07.01.2020 09:00
Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa - stavební úpravy objektu správní budovy (jídelna)
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 12.12.2019 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2019 21.11.2019 09:00
Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na rekultivovaných plochách
podlimitní Hodnocení 22.10.2019 14.11.2019 09:00
Sektor VIII - etapa III
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 16.10.2019 03.12.2019 10:00
všechny zakázky