Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování koncepční studie území jezera Milada, design manuálu a projektů architektonických intervencí v území a poradenská činnost při koordinaci rozvoje území do roku 2030
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí následujících plnění:
1. Zpracování koncepční studie území jezera Milada
2. Zpracování Design manuálu řešeného území (tzv. Design code)
3. Zpracování vzorových projektů architektonických intervencí v území
4. Poskytování poradenské činnosti při koordinaci rozvoje území do roku 2030

Podrobnější vymezení předmětu plnění je uvedeno v návrhu Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu s názvem "Zpracování koncepční studie území jezera Milada, design manuálu a projektů architektonických intervencí v území a poradenská činnost při koordinaci rozvoje území do roku 2030", který je nezávazný, jeho ustanovení budou předmětem jednání mezi zadavatelem a účastníkem.
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)
Kontakt: Lenka Mottlová
e-mail: lenka.mottlova@pku.cz
tel: +420 475 672 541
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zakázka na služby zadána úspěšnému zájemci nebo jednomu z nich po veřejné soutěži o návrh.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 01.09.2021 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: