Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

1. Vyhodnocení možností využití lokalit po ukončení těžby hnědého uhlí a zatápění zbytkových jam s ohledem na problematiku podzemních vod a vyčíslení dopadů na Souhrnné plány sanací a rekultivací jednotlivých lomů.

2. Zpracování multikriteriálního posouzení a návrh optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam v Ústeckém kraji.

Dílo je rozděleno na tři etapy se samostatnými termíny dokončení a předání. Zadavatelem požadovaný minimální obsah jednotlivých etap (částí díla) a činností dodavatele je uveden v přiložené kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci a obchodních a platebních podmínkách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 27.07.2021 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 22.06.2021 07:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: