Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení adaptace staveb nacházejících se v areálu Zadavatele a užívaných Zadavatelem jako dva spojené objekty, objekt A a objekt B, a to v termínech stanovených v odsouhlaseném časovém harmonogramu. Objektem A nazývá Zadavatel budovy sestávající ze tří nadzemních podlaží a nacházející se na pozemcích st. p. č. 119 a st. p. č. 132 a severní části st. p. č. 121, vše v k. ú. Mariánské Radčice. Objektem B nazývá Zadavatel budovy sestávající ze dvou nadzemních podlaží a nacházející se na pozemcích st. p. č. 136 a jižní části st. p. č. 121, vše v k. ú. Mariánské Radčice. Účelem provedení adaptace je změna užívání staveb (objektu A i objektu B), které budou po adaptaci sloužit jako administrativní budova.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 14.05.2021 09:00
Datum zahájení: 22.04.2021 13:00
Odpovědné zadávání: