Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
Odesílatel Lenka Mottlová
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 13:48:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. května 2021 do 9:00 hod.
S pozdravem
Lenka Mottlová


Přílohy
- VZD č. 2_AN.pdf (75.11 KB)
- Příloha č. 1_3 etapa_Rekapitulace etapy.xlsx (14.93 KB)