Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí 2021
Odesílatel Marcela Jančová
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 12:19:37
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasíláme odpověď na dotaz k zadávacím podmínkám k předmětné veřejné zakázce.
S pozdravem
technický pracovník oddělení veřejných zakázek PKÚ, s. p.


Přílohy
- I. Vysvětlení zadávacích podpmínek – A.pdf (79.53 KB)