Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cesta do Suché - I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce stávajících cest v prostoru jezera Chabařovice (Milada). Stavba bude provedena dle projektové dokumentace specifikované v čl. 2 této ZD. Jedná se o opravu stávající cesty, která je v rámci projektové dokumentace situačně rozdělena na dvě části, a to C1 a C2.
Část C1
Cesta C1 je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace, s šířkou vozovky 3,50 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. V polovině trasy je vlevo, ve směru staničení, navržena výhybna délky 20,00 m. Rozšíření komunikace v prostoru výhybny je o 2,50 m, tj. na konečnou šířku vozovky 6,00 m. Nájezdové klíny výhybny jsou 10,00 m dlouhé. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Délka cesty je 325,698 m.
Cesta C1 je napojena na slepou komunikaci obce Roudníky vedoucí od kostela směrem na východ a vede v klesání až ke křížení se stávajícím trubním propustkem. Od tohoto křížení cesty C1 s propustkem, pokračuje směrem na jihozápad ke komunikaci propojující jezero Milada s obcí Suché část cesty pod označením C2.
Část C2
Cesta C2 je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace bez výhyben, s šířkou vozovky 6,50 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu. Délka cesty je 410,000 m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 17.03.2021 09:00
Datum zahájení: 24.02.2021 11:00
Odpovědné zadávání: