Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce areálu KOH IV. etapa (PD)
Odesílatel Jakub David
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2022 11:31:59
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele_AN.pdf (91.77 KB)