Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
Odesílatel Lenka Mottlová
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2021 14:02:10
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce.
S pozdravem
Lenka Mottlová


Přílohy
- VZD č. 1_AN.pdf (75.40 KB)
- Příloha č. 1_3 etapa_2_silnoproudá zařizeni_6_5_21.xlsx (30.32 KB)