Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sektor VIII - etapa III
Odesílatel Lenka Mottlová
Organizace odesílatele Palivový kombinát Ústí, státní podnik [IČO: 00007536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2019 09:49:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce. Přílohou tohoto vysvětlení jsou upravené obchodní a platební podmínky, které zároveň uveřejňujeme v oddílu "Zadávací dokumentace".
S pozdravem
Lenka Mottlová


Přílohy
- VZD č. 1.pdf (76.79 KB)
- Příloha č. 1_OPP_A6078_VZD č. 1.docx (111.13 KB)