Public contract: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 275
System number: P21V00000014
Contracting authority registration number: A1443+A1444
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 22.04.2021
Tender submit to: 14.05.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení adaptace staveb nacházejících se v areálu Zadavatele a užívaných Zadavatelem jako dva spojené objekty, objekt A a objekt B, a to v termínech stanovených v odsouhlaseném časovém harmonogramu. Objektem A nazývá Zadavatel budovy sestávající ze tří nadzemních podlaží a nacházející se na pozemcích st. p. č. 119 a st. p. č. 132 a severní části st. p. č. 121, vše v k. ú. Mariánské Radčice. Objektem B nazývá Zadavatel budovy sestávající ze dvou nadzemních podlaží a nacházející se na pozemcích st. p. č. 136 a jižní části st. p. č. 121, vše v k. ú. Mariánské Radčice. Účelem provedení adaptace je změna užívání staveb (objektu A i objektu B), které budou po adaptaci sloužit jako administrativní budova.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Most

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses