Public contract: Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí 2021

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 271
System number: P21V00000010
Date of commence: 16.04.2021
Tender submit to: 28.04.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka výpočetní techniky - 1. pololetí 2021
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen "VZ") je dodávka prostředků výpočetní techniky pro Zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena podle druhů výpočetní techniky do tří částí:
Část 1 - Počítače
Část 2 - Monitory, projekční a komunikační technika
Část 3 - Ostatní
Vymezení předmětu a rozsahu jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedeno v samostatném dokumentu - v příloze č. 2 Výzvy - Soupis prostředků výpočetní techniky k ocenění včetně jejich specifikace, který stanovuje minimální technické požadavky dodávaného zboží.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky. Zadavatel účast v jednotlivých částech veřejné zakázky neomezuje.
Další požadavky zadavatele na plnění VZ:
- Dodavatel dodá Zadavateli prostředky výpočetní techniky nové, nepoužité, nerenovované a plně funkční.
- Doklady nezbytné k převzetí a používání (provozu) budou v českém jazyce.
- Dodavatel doloží k dodaným prostředkům výpočetní techniky doklady, prokazující shodu a provozní předpisy pro jejich provoz.
- Zadavatel požaduje na dodané prostředky výpočetní techniky záruční lhůtu v délce minimálně 24 měsíců. Začátek záruční lhůty nastává řádným předáním a převzetím prostředků výpočetní techniky. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Zadavatel nemůže užívat dodané prostředky výpočetní techniky pro jejich vady, za které odpovídá dodavatel.
- V případě dodávky samotného software musí být dodavatel oprávněn tento software prodávat.
- Dodávaný software musí nést všechny znaky legálního software a musí obsahovat licenční smlouvy v odpovídajícím množství licencí pro daný produkt.
- Veškerý software musí být dodáván v souladu s příslušnými právními a licenčními předpisy.
- Prostředky výpočetní techniky budou dodány v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:30 do 13:00 hodin. Prostředky výpočetní techniky převezme pověřená osoba Zadavatele (pověřená osoba bude uvedena v Kupní smlouvě).
Požadavky na splnění podmínek základní a profesní způsobilosti dodavatele a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve výzvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses