Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 230
Systémové číslo: P20V00000063
Evidenční číslo zadavatele: A866 + A889
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.11.2020
Nabídku podat do: 16.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně.
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny za zejména tyto činnosti:
Stávající skladba střechy bude zcela odstraněna a bude provedena demontáž:
stávající stříkané PUR tepelné izolace, stávající tepelné izolace EPS 150 mm (pouze na části střechy), stávajícího souvrství asfaltových pásů, 152 ks odvětrávacích komínků, stávající betonové mazaniny, náběhových klínů, stávající vrstvy škváry, stávajících nenosných vrstev střechy, náběhových klínů u atiky a ventilačních komor.
Po odstranění stávající konstrukce bude provedeno vyspravení nosné vrstvy střechy a budou položeny nové parotěsné, tepelněizolační vrstvy a hydroizolační vrstvy. Budou vyzděny nové dělící atiky vč. souvisejících střešních detailů a konstrukcí. Následně bude provedena první vrstva (spádové klíny) a druhá vrstva (rovné desky) tepelné izolace. Bude realizována separační vrstva (sklovláknitý vlies) a na ní pak bude položena povlaková hydroizolační vrstva (střešní fólie z měkčeného PVC). Opraveny budou dále polykarbonátové světlíky a bude provedeno napojení nových vrstev střechy na stěny administrativní budovy. Obvodové atiky střechy budou oplechovány stávajícím demontovaným plechem.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude zajištěno provedení revize hromosvodu a Zadavateli bude předán protokol o provedené revizi. Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500.

Přesná specifikace a rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací (příloha č. 3 ZD) a soupisem prací s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy