Public contract: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 152
System number: P19V00000094
Contracting authority registration number: A751
Date of commence: 05.11.2019
Tender submit to: 21.11.2019 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce sociálních zařízení ve 3 objektech, a to v objektu SO 247 - správní budova, I. NP, v objektu SO 247 - správní budova, V. NP a objektu SO 239 - závodní jídelna a kuchyň, kanceláře a vestibul (vstupní část vestibulu), I. NP s cílem jejich modernizace a navýšení kapacity, neboť objekty patřící Zadavateli byly postaveny na konci minulého století a v současné době nevyhovují jeho potřebám. Přesná specifikace a předpokládaný rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, viz příloha č. 1 ZD a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, viz příloha č. 2 této ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • CRN: 00007536
 • Postal address:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-023873

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL links

Contract performance