Veřejná zakázka: Přístavba objektu správní budovy - (přízemí, 1. patro)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 145
Systémové číslo: P19V00000087
Evidenční číslo zadavatele: A2328
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-038958
Datum zahájení: 24.09.2019
Nabídku podat do: 15.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba objektu správní budovy - (přízemí, 1. patro)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je přístavba stávající správní budovy na pozemku č. parc. 2406/8 k. ú. Libušín. Pozemek se nachází v areálu bývalého dolu Schőller, nyní Libušín, a je ve vlastnictví ČR s právem Zadavatele s ním hospodařit. Přístavba objektu správní budovy je navržena při jejím severovýchodním průčelí jako samostatný dilatační celek, komunikačně propojený v úrovni 2. NP s původním objektem. Je půdorysného rozměru 9,95 x 14,2 m. V 1. NP přístavby je navrženo garážové stání pro tři větší automobily, příjezd je veden z místní obslužné komunikace třemi průmyslovými vraty. Ve 2. NP jsou umístěny tři kanceláře a školicí místnost, přístupné střední chodbou ze stávající budovy. Podlaha v 1. NP přístavby je navržena v úrovni - 1,30 z důvodu dostatečné světlé výšky v garážích a především optimálního příjezdu z obslužné komunikace v areálu. Podlaha ve 2. NP je ve stejné úrovni jako ve stávajícím objektu a světlá výška podlaží v přístavbě je shodná s výškou ve stávajícím objektu. Plochá střecha přístavby je spádována k vnitřním svodům, umístěným u vnitřních sloupů. Přístup na střechu přístavby je z prostor 3. NP ve stávající budově. Přístavba je navržena jako zděná ze staviva systému Ytong* s tloušťkou obvodové stěny 375 mm se zateplením v tl. 100 mm (*Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení). Zastropení obou podlaží, a to mezi 1. a 2. NP pro umístění kanceláří a strop nad 2. NP pro plochou, z hlediska údržby, pochozí střechu bude provedeno panely stropního systému Ytong* bez dobetonávky výšky 250 mm, uloženými na železobetonových průvlacích, ztužidlech a konstrukčních prvcích statického systému.
Bližší vymezení předmětu plnění je dáno projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr (příloha č. 2 a 3 zadávací dokumentace)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy