Veřejná zakázka: Přelivový vrt PV12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 138
Systémové číslo: P19V00000080
Evidenční číslo zadavatele: A648
Datum zahájení: 02.10.2019
Nabídku podat do: 18.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přelivový vrt PV12
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení přelivového vrtu PV12 podle projektové dokumentace, která je její součástí, jako příloha č. 1.

Práce na zhotovení přelivového vrtu PV12:
1. před zahájením prací zajistí vybraný dodavatel ohlášení prací příslušnému báňskému úřadu ve smyslu a termínech vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
2. provedení vrtu na ověření výskytu chodby do hloubky cca 47 m,
3. odvrtání přelivového vrtu PV12,
4. zhotovení výpustného objektu,
5. zpracování závěrečné zprávy v listinné podobě ve třech pare a 1x v digitální podobě (DVD).

Okolí vrtu bude upraveno a zpřístupněno pro vrtnou soupravu, jejíž příjezd musí být organizován po nejbližší komunikaci a která bude postavena na zpevněnou podložku, např. z panelů. Vytvořená pracovní plocha bude následně sloužit jako manipulační pro budoucí údržbu vrtu - tyto práce nejsou součástí ZD, budou provedeny Zadavatelem ve vlastní režii.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 • IČO: 00007536
 • Poštovní adresa:
  Hrbovická 2
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pku.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy