Veřejné zakázky Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Palivový kombinát Ústí, s. p.
IČO: 00007536
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-023873
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/97378f39-a3bc-4f86-8b77-0e51dd0aaeea

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 22.07.2020 09:00
Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.06.2020 31.07.2020 00:00
Demolice objektu v areálu Obránců Míru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2020 15.06.2020 09:00
Elektronický systém spisové služby a DMS
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 15.07.2020 11:00
Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - sanitní vozidlo se sanitní zástavbou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2020 05.06.2020 09:30
Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p. - víceúčelový užitkový elektromobil (N1) včetně wallboxu a osobní elektromobil (M1) včetně wallboxu
nadlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 17.06.2020 09:00
Nájem systému pro monitoring vozidel, včetně demontáže palubních jednotek a RFID čteček stávajícího systému a montáže palubních jednotek nového systému i s dodávkou čipů pro identifikaci řidičů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2020 26.05.2020 09:00
Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2020 08.07.2020 09:00
„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“
podlimitní Hodnocení 15.04.2020 20.05.2020 09:00
všechny zakázky